تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان
1. تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت های فارسی زبان

نسترن خواجه نوری؛ آیدا ابوترابی

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 227-263

چکیده
    پژوهش «تحلیل محتوای اخبار مربوط به تغییرات آب و هوایی در وبسایت‌های فارسی زبان»، به بررسی پوشش اخبار مربوط به گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در رسانه‌های آنلاین عمومی فارسی زبان در سه ماهه ...  بیشتر