کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ
1. کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ

اسماعیل عالی زاد؛ نیما شجاعی

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 49-78

چکیده
  تاریخ شفاهی، یکی از دموکرات‌ترین روش‌های تحقیق کیفی در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی است که توسط آن واقعیت‌ها به زبان خودِ روایان بازگو می‌شوند؛ تاریخ شفاهی، گفت‌وگوی عمیق میان دو ...  بیشتر