سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست
1. سیاست قانون‌گذاری ایران دربارة کودکان بی‏سرپرست

صادق شریعتی نصب

دوره 13، شماره 46 ، بهار 1396، ، صفحه 91-112

چکیده
  سیاست قانون­گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می‏نماید و انتظاری را که از قوانین می‏رود، معلوم می‏کند. در کشور ما، قانون­گذار خود نیز به‏روشنی نمی‏داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) ...  بیشتر