مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها
1. مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها

زهره افتخار؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 130-145

چکیده
  هدف این مقاله واکاوی ورود فناوری‌های اطلاعاتی تأثیرگذار بر اطلاع‌یابی در حوزه‌های علمیه است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی بوده و از رویکرد تحلیلی استفاده‌شده است. شیوه گردآوری داده‌ها ...  بیشتر