بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران
1. بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران

حسین میرزایی؛ علیرضا خیراللهی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 13-38

چکیده
  در این مقاله سعی شده تا با رویکردی کلیت‌نگر، موضوعاتی همچون جامعه‌ی روستایی، سینمای روستایی، تغییرات سیاست‌های حاکمیتی و اقتصاد سیاسی دولت‌های گوناگون پس از انقلاب اسلامی سال 1357، در تقابل با یکدیگر ...  بیشتر
پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت)
2. پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت)

سهیل توانا؛ معصومه شفیعی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 39-68

چکیده
  نوشتار پیش ‌رو تلاشی است در جهت توصیف زندگی روزمرۀ مدرن ایرانی و همچنین نقد آن. در این راستا به مطالعۀ زندگی روزمرۀ نوجوانان و جوانان ایرانی در یکی از شکل‌های معمول و گستردۀ گذران اوقات فراغتشان یعنی ...  بیشتر
تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران
3. تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران

سید محمد مهدی زاده؛ فرید عزیزی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 69-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه مصاحبه نیمه‌ ساخت‌یافته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد کافه‌رو تهران است. به منظور انتخاب نمونه ...  بیشتر
واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو
4. واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو

هادی خانیکی؛ محمد سعید ذکایی؛ فاطمه نوری راد

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 101-130

چکیده
  مقاله حاضر، به مطالعه چیستی الگوی «گفت‌وگوی کندوکاوی» می‌پردازد و درصدد است کارکرد آموزش این نوع گفت‌وگو به کودکان را در بعد فردی و اجتماعی بررسی کند. محور اصلی چارچوب مفهومی این پژوهش، تلفیقی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره
5. بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره

منصور ساعی؛ حسین حیدری؛ احمد ساعی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 131-152

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی در بین جوانان و رابطه آن با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، روش پیمایش است و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر
بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد
6. بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد

علی حسن توفیقیان فر؛ بیژن زارع؛ سید علی سراج؛ هومان دانشپذیر

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 152-172

چکیده
  با پیدایش انقلاب صنعتی در غرب و به موازات آن نهضت مشروطه در ایران، تحول عظیمی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... به وجود آمد، که شعرا و نویسندگان و نیز آثارشان، از این جریان بی‌تاثیر نبوده‌اند. ...  بیشتر
مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم
7. مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم

علی کریمی مله؛ ساناز مظفری

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، صفحه 173-204

چکیده
  بررسی مطبوعات و عملکرد آن‌ها در هر جامعه یکی از معیارهای لازم برای بازکاوی حوادث سیاسی و جریانات فرهنگی و اجتماعی آن است. از آن جا که مطبوعات رابطه مستقیمی با اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش ...  بیشتر