انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها
1. انعکاس جنگ در رسانه ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه ها
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 11-30

چکیده
  ژان بودریار یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مطالعات رسانه‌ها و پسامدرنیسم است که می‌توان گفت در ایران کم‌تر از هر نظریه‌پرداز دیگری در این حوزه شناخته شده است. نظریات بدیع و انتقادهای تند بودریار ...  بیشتر
تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70
2. تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه مرودی ستاره زن نیمه دوم دهه 70
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 31-56

چکیده
  مقاله حاضر به مطالعه ارتباطی« ستاره» در سینمای بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. به این منظور، نظریه ریچارد دایر مبنی بر « کارکرد ایدئولوژیک ستاره» مبنا قرار گرفته است. دایرجاذبه ستاره را ...  بیشتر
تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران
3. تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 57-80

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که به این سؤال پاسخ داده شود؛ « بازتاب جنگ در سینمای ایران چگونه بوده و چه سیر تحولی را طی کرده است؟» بنابر دیدگاه نیکلاس پرونای فرض شده است که چند سال پس از پایان جنگ و در ...  بیشتر
بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری
4. بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 81-104

چکیده
  این مقاله می‌کوشد شیوه واکنش و دریافت افراد دین‌دار را در رمان‌های مصطفی مستور توضیح دهد. برای پاسخ به این پرسش، سه رمان اصلی مستور با نام‌های «روی ماه خداوند را ببوس»، «استخوان خوک و دست‌های ...  بیشتر
سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی
5. سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 105-138

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه رابطه میان سرمایه دانشگاهی و سلیقه زیباشناختی هنری تدوین گردیده است. فرضیه اصلی این تحقیق که از آراءِ « پی‌یر بوردیو» استنتاج گشته مبتنی بر این است که شکل‌گیری سلیقه مشروع ...  بیشتر
رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه
6. رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز"
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 139-162

چکیده
  این مقاله در پی شناخت فرهنگ ایرانی از خلال صفحه فالنامة مجلات موسوم به خانواده است. بر این اساس برای دست یافتن به ساختار فالنامه‌ها و آگاهی از زمینه اجتماعی و فرهنگی این پدیده و شاخت زندگی روزمره ایرانی ...  بیشتر
بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه
7. بازنمایی خاورمیانه در بازی های رایانه ای مطالعه موردی بازی ندای وظیفه
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، صفحه 163-182

چکیده
  بازی‌های رایانه‌ای به شکلی نشانه‌شناختی حامل نشانه‌هایی‌اند که مبین روابط گفتمانی و ایدئولوژیکی میان سازندگان آن و دیگران است. ندای وظیفه یکی از بازی‌های رایانه‌ای است که حامل این نشانگان ایدئولوژیکی ...  بیشتر