بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر
1. بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم‌های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 11-36

چکیده
  سینمای ایران ما بین سال‌های 1337 تا 1357 الگوهای متفاوتی از لات و لوطی را به نمایش گذاشت. چگونگی روایت سینمای عامه‌پسند ایران از تحول این قشر، عملاً روایتی است از چگونگی مواجهۀ‌یکی از رادیکال‌ترین اقشار ...  بیشتر
جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم
2. جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسیالیست: تحلیل گفتمان فیلم"برخورد خیلی نزدیک"
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 37-54

چکیده
  اصالت محوریت زندگی عادی و لذت بردن از آن و‌ یا عدم اصیل شمردن آن و تصمیم بر مبارزه با خود و طبیعت وجه ممیزه‌ی دو مکتب فمینیستی رمانتیک و اگزیستانسیالیست است. فمینیسم رمانتیک با انتخاب مسیر «زنانه»‌ی ...  بیشتر
تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی)
3. تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی)
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 55-76

چکیده
    آگهی‌های تجاری ضمن ارایه اطلاعات به مصرف‌کننده‌ی بالقوه، رفتار وی را با استفاده از دلالت‌های صریح و ضمنی تغییر داده و به سمت خرید محصول سوق می‌دهند. بدین‌ترتیب، کالا فارغ از کارکرد خود، به تجسم‌ ...  بیشتر
واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی
4. واکاوی گفتمان نظارت بر تن زنانه در ایران پس از انقلاب اسلامی
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 75-98

چکیده
  مقاله حاضر به مطالعه نسبت میان تن زنانه و ساختارهای سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی می‌پردازد. در این راستا تلاش شده با تأکید بر نظریه فوکو در مورد مناسبات قدرت و بدن و نیز مطالعه تجربی وجوه نمادین بدن ...  بیشتر
تلفن همراه و روابط اجماعی
5. تلفن همراه و روابط اجماعی
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 99-118

چکیده
  در دو دهه اخیر استفاده گسترده و فراوان و همه جانبه از تلفن همراه، تأثیرات زیاد و متنوعی را بر الگوهای روابط و رفتار اجتماعی انسان‌ها گذاشته است. جوانان به عنوان پیشتازان مصرف این وسیله مورد توجه ویژه‌ای ...  بیشتر
بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران
6. بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 119-142

چکیده
  مقاله حاضر نوعی مطالعه انتقادی بخشی از تحقیقات مطالعات فرهنگی در دانشگاه‌ها با تاکید بر پایان‌نامه‌های حوزه مطالعات بازنمایی است. میدان مطالعه، محدود به دپارتمان‌های مطالعات فرهنگی در دانشگاه‌ها ...  بیشتر
تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی
7. تحلیل جامعه شناختی روایت های سینمایی تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، صفحه 143-171

چکیده
  این پژوهش کاوشی است دربارۀ تعامل من/ دیگری در فضای اجتماعی نیمۀ دوم دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد به میانجی سینمای ایران. طبق رویکرد نظری پژوهش، تعامل من/ دیگری برساختی اجتماعی است که فرم و محتوای آن به فراخور ...  بیشتر