موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش
1. موانع ارتقای زنان در نظام پزشکی ایران: مطالعه ای موردی کیفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 11-42

چکیده
  صرف نظر از اینکه در یک دهة گذشته سهم زنان در آموزش عالی، به ویژه در مقاطع کارشناسی و عمومی افزایش یافته است و بارقه‌هایی از گسترش حضور زنان در موقعیّت‌های شغلی بالاتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...  بیشتر
تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان
2. تحلیل مقایسه ای مجله های علمی عمومی ایران با تاکید بر توانایی آن ها در افزایش سواد علمی مخاطبان
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 43-62

چکیده
  این مقاله به این مساله می‌پردازد که نحوه بازنمایی علم در مجله‌های علمی عمومی ایرانی از نظر ارتباطی به شکلی ناقص صورت می‌گیرد و به همین دلیل این مجله‌ها نقش چندانی در افزایش سواد علمی مخاطبانشان نداشته‌اند. ...  بیشتر
آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران
3. آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 63-76

چکیده
    امروزه بی‌توجهی معماران و طراحان به ارزش‌های متفاوت زنانه، غالب‌های جدید غیر قابل انعطافی را تشکیل داده است. وجود آشپزخانه‏های باز در خانه‌ها و آپارتمان‌های جدید جزئی از ساختار واحد مسکونی ...  بیشتر
فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان
4. فضا، هویت بخشی و توسعه (مورد مطالعه روستاهای خیر آباد و رکن آباد شهر سمنان
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 77-104

چکیده
  در مقاله حاضر چهار فرایند شکل گیری هویت در فرایند توسعه فضاهای کار و زندگی در دو روستای جنوبی شهر سمنان بر اساس مطالعه میدانی و داده‌های مردم نگارانه بررسی شده‌اند. در واقع با توجه به ابعاد تئوریک و دشوار ...  بیشتر
رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین
5. رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 105-132

چکیده
  فضا بستری است که فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی در آن شکل می‌گیرد و روابط اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها با یکدیگر در این عرصه اتفاق می‌افتد بنابراین همچون ساختاری است که می‌تواند در کنار مجموعه‌ای از قابلیت‌ها, ...  بیشتر
تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان
6. تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 133-156

چکیده
  این مقاله به تحلیل رابطه بین شغل، به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های بشری و الگوی مصرف برخی کالاهای فرهنگی می‌پردازد. مطالعه مباحث نظری پیرامون ارتباط شغل با سبک زندگی و مصرف نشان می‌دهد که گروه‌بندی ...  بیشتر
سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی.....
7. سپیده یا الی..؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی.....
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، صفحه 157-173

چکیده
  بازنمایی، بازتابی از واقعیت‌های جهان پیرامونی نیست؛ بلکه تصویری جهت‌داده شده از واقعیت، در رابطه با متن اجتماعی و فرایندهای ایدئولوژیک جاری در جامعه است. رسانه‌ها نیز تصویر بازنمایی شده از واقعیت ...  بیشتر