تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان
1. تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 11-32

چکیده
  رابطة فرهنگ با زبان از دیر باز مورد بحث بوده و مطالب موافق و مخالف زیادی درباره آن نوشته شده است. دربارة تعریف فرهنگ، نظریات متعدد و گاه متناقضی وجود دارد. اکتسابی بودن، راه و رسم زندگی جامعه بودن و برخی ...  بیشتر
تعامل زبان، هویت و اینترنت
2. تعامل زبان، هویت و اینترنت
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 33-54

چکیده
  زبان همواره در شکل‌گیری و ابراز هویت نقش ارزنده و بسیار فعال داشته است و این نقش در عصر حاضر که عصر انقلاب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است بسیار بارزتر و پررنگ تر شده است. یکی از دلایل اصلی اهمیت روز ...  بیشتر
فرهنگ، زبان و آموزش
3. فرهنگ، زبان و آموزش
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 55-72

چکیده
  زبان وسیلة اساسی تبادل اندیشه‌ها و  ابزار همگانی و جهانی است. زبان از جمله ابزار‌های است که در مسیر تغییر و تحولات سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد و در طول تاریخ بشریت رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد. ...  بیشتر
قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری)
4. قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه(نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری)
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 73-102

چکیده
  از جمله مفاهیم قابل توجه در مطالعات انسان‌شناختی توجه به زبان و فرهنگ است. زبان به تعبیر ادوارد بارنت تایلور یکی از عناصر فرهنگی است که پس از عبور از فرهنگ در سطح فرهنگ عامه با تولیدات ادبی به نقش‌آفرینی‌های ...  بیشتر
تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه
5. تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 105-130

چکیده
  این مقاله برگرفته از تحقیقی میدانی است که به‌صورت کمّی- کیفی در سال تحصیلی 92-91 در شهرستان رضوان‌شهر استان گیلان با جامعة آماری 25 معلم و 99 دانش‌آموز پسر و دختر مقطع اول ابتدایی(50 نفر فارسی زبان و 49 نفر ...  بیشتر
چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن
6. چالش های فراروی زبانو فرهنگ عربی در عصر جهانی شدن
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 131-154

چکیده
  «زبان» به عنوان محور تفکر و اندیشه و یکی از مؤلفه‌های اساسی هویت فرهنگی در بحث جهانی‌شدن از چنان اهمیتی برخوردار است که قدرت‌های رسانه‌ای از آن به عنوان مهم‌ترین بستر ترویج جهانی‌سازی استفاده ...  بیشتر
فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی)
7. فولکلور ابزاری برای مطالعات فرهنگی (نمونه مورد مطالعه ضرب‌المثل‌های همدانی)
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 155-178

چکیده
  این مقاله به دنبال مطالعة فنومنی از عناصر فرهنگی مرتبط با فرهنگ عامه همدانی تحت عنوان ضرب‌المثل است. این پژوهش می‌خواهد بداند که ضرب‌المثل‌های همدانی بیان‌کنندة کدام مسایل و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر
نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ
8. نگاه انسان شناسی به زبان و فرهنگ
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 177-197

چکیده
  انسان‌شناسی، علم مطالعه و شناخت علمی انسان است که به شناخت دانش فرهنگی، ارزش‌ها، هویت، باورها، فرهنگ، زبان، پدیده‌های طبیعی، دگرگونی‌های محیطی انسان در زندگی و غیره می‌پردازد. یکی از اهداف انسان‌شناسی، ...  بیشتر
زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی
9. زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی ، فرهنگی و ملی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، صفحه 199-299

چکیده
  در دهه‌های اخیر، زبان به عنوان هستة اصلی فرهنگ و مؤلفة کلیدی مؤثر در شکل‌دهی هویت مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان، نقش زبان خارجی بر هویت مورد تأکید ...  بیشتر