فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه
1. فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 11-40

چکیده
  توسعه و پیشرفت از جمله مفاهیم عامی است که بسیار درباره آن‌ها سخن به میان آمده است. تلاش برای شناخت راه‌های بومی رشد و پیشرفت از جمله دغدغه‌های اساسی جامعه ایرانی در زمان حاضر بوده است. علیرغم چنین تلاشی ...  بیشتر
مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت)
2. مطالعه نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم سینمایی ایران(مطالعه ی موردی فیلم های :سگ کشی، چهارشنبه سوری و کافه ترانزیت)
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 41-70

چکیده
    این مطالعه درصدد است به برساخت معنایی و بازنمایی زن در سینمای ایران بپردازد. بر همین اساس، سه فیلم سینمایی سگ‌کشی، چهارشنبه‏سوری و کافه‌ترانزیت به عنوان میدان و نمونه مطالعه بر اساس روش نمونه‏گیری ...  بیشتر
دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)
3. دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 71-90

چکیده
  امروزه مصرف فرهنگی به دلیل گسترش فزاینده کالاهای فرهنگی، بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است. این امر تفحص در عوامل اجتماعی موثر بر نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه‌های هنری گروه‌های مختلف ...  بیشتر
گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی
4. گونه شناسی گفتمان های موسیقی رپ ایرانی فارسی
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 91-116

چکیده
  از دیدگاه مطالعات فرهنگی، نزاع‌ها و کشمکش‌های معناشناختی در فرهنگ مردم ‌پسند حاصل گفت‌وگوی بین گروه‌های فرادست و فرهنگ‌های متعارض خودجوش است. باچنین دیدگاهی موسیقی رپ ایرانی- فارسی مطالعه شده تا ...  بیشتر
مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما
5. مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 117-138

چکیده
  با کنکاش در سینما می‌توان مولفه‌های تأثیرگذار در شکل و ساختار جامعه را که در موقعیت‌های زمانی و مکانی متفاوت تبدیل به «عنصر مسلط» آن جامعه شده‌اند، فهم کرد. «تحلیل ساختاری روایت» بازنمایی ...  بیشتر
گفتمان هنر ملی
6. گفتمان هنر ملی
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 139-160

چکیده
  هدف مقاله حاضر مطالعه چگونگی تأثیر فراز و فرود سیاست‌های فرهنگی نظام‌های قدرت بر مفهوم هنر ملی و جریان تولید هنر در ایران است. در جستجوی این مسأله با به کارگیری روش تحلیلی لاکلا و موفه، عناصر گفتمانی ...  بیشتر
حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک
7. حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، صفحه 161-180

چکیده
  ابژه‌ها چگونه محملی برای حضور شر می‌شوند؟ چگونه می‌توان در مورد زندگی شیطانی اشیاء اندیشید؟ در مقاله حاضر ما این پرسش را به بحث می‌گذاریم و پس از طرح نظریات مرتبط، به مطالعه موردی اینترنت و فیس بوک ...  بیشتر