مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان
1. مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 11-37

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی جامعه‌شناختی مناسک و رفتارهای دینی است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریات دورکیم است. متغیر وابسته، مناسک و رفتارهای دینی و متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: جامعه‌پذیری دینی، ...  بیشتر
بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر
2. بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 38-59

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله تبیین نظری وتجربی مدل تحلیلی است که در آن میزان دینداری و ابعاد آن متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به‌مثابه متغیر وابسته تعریف گردیده‌اند. با توجه به مباحث نظری مطرح در حوزه سرمایه ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
3. رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 60-83

چکیده
  در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد
4. رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 84-118

چکیده
  نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند ...  بیشتر
تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی
5. تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 116-142

چکیده
  مشارکت ‌حق انسانی‌ است‌ که ‌به ‌لحاظ‌ غایتی ‌به‌ آزاد‌سازی‌ و اعتماد به‌ خویشتن‌ و از نظر ابزاری ‌به‌ بسیج‌ و نقش‌‌آفرینی ‌توده‌های‌ انسانی‌ در حیات ‌اجتماعی ‌منجر می‌شود. تجربه ‌اجرای ...  بیشتر
عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
6. عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 143-170

چکیده
  امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ...  بیشتر
مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
7. مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 171-197

چکیده
  کیفیت زندگی پدیده‌ای است که در واکنش به پیشرفت‌های صنعتی و تخریب محیط زیست وارد دنیای فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها شده است. این پیشرفت‌ها موجب تنوع کالاها و خدمات شده است. البته به همان میزان به افزایش ...  بیشتر
تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان
8. تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، صفحه 198-229

چکیده
  امروزه، مفهوم کیفیت زندگی در ادبیات توسعه پایدار به‌عنوان شاخص توسعه اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای یافته است. کیفیت زندگی به مثابه درک فرد از وضعیت کنونی خود و ارزیابی مثبت از زندگی و محیط پیرامونی ...  بیشتر