سنجش میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن
1. سنجش میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 1-11

چکیده
  تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون قدرت تصمیم‌گیری زنان در داخل و خارج از کشور به انجام رسیده است. با این وجود اکثر این پژوهش‌ها توصیف زنان را از قدرت خود در خانواده ملاک میزان قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها در خانواده ...  بیشتر
گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی
2. گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 27-51

چکیده
  مقاله حاضر به مطالعه گفتمان مقاومت در مقابل شبه مدرنیته نظام پهلوی می‌پردازد. الگوی نظارت بر تن زنانه، محور این مطالعه هم در بررسی ساختار گفتار حاکم و هم گفتمان مقاومت است. با استفاده از نظریه فوکو در ...  بیشتر
حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل
3. حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 51-76

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی تأثیر حمایت شبکه‌های اجتماعی غیررسمی بر رضایت از زندگی خانوادگیِ زنان متأهل می‌پردازد. برای بررسی از نظریه منابع اجتماعی استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده ...  بیشتر
فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن
4. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 77-106

چکیده
  این مقاله با استفاده از داده‌هایی که از یک تحقیق کیفی در مورد خشونت علیه زنان به‌دست آمده است، بر آن است تا تجربه زیسته و تصور زنان را نسبت به انواع خشونت خانگی، علت‌های آن و نقش سیستم عدالت کیفری، قانون ...  بیشتر
نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز
5. نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 107-134

چکیده
  براساس دیدگاه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، ظاهر تنها یک پدیده بیولوژیکی و روان‌شناختی نیست، بلکه امروزه به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است و ارزشیابی افراد از ظاهرشان، تحت تأثیر ایده‌آل‌های موجود ...  بیشتر
فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی
6. فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 133-170

چکیده
  وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر ترکیب جمعیتی برخی کشورهای غربی به‌واسطه حضور فزاینده اقلیت‌های مسلمان در این کشورها طی دهه‌های اخیر باعث شده تا پوشش اسلامی اهمیتی خاص پیدا کند. در این راستا حوزه‌ای ...  بیشتر
فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان
7. فرهنگ مشارکت و رضایت زناشویی در بین زنان
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 171-228

چکیده
  مهم‌ترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعه سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالنده افراد خانواده شکل می‌گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه نقش آگاهی حقوقی و فرهنگ مشارکت در ...  بیشتر
رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان
8. رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، صفحه 229-247

چکیده
  امروزه نقش رسانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی در انتقال ارزش‌ها و میراث اجتماعی و فرهنگی جوامع مورد ‌توجّه دانشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. در این میان، ...  بیشتر