جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران
1. جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تقابل، توافق یا تعامل (با نگاهی به روابط این دو در ایران
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 11-38

چکیده
  در این مقاله برای پاسخ به این پرسش که آیا جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در تخاصم با هم تعریف می‌شوند یا رابطه آن‌ها در اصل نوعی تعامل و تکمیل هم است، ضمن بررسی رابطه میان جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی ...  بیشتر
بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری
2. بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 39-64

چکیده
  یکی از ابزارهای کارا برای شناسایی تحولات و تغییرات فرهنگی در دوره‌های تاریخی مختلف استفاده از "نام" و تحولات آن است. بدین لحاظ، شناخت تحولات نام‌گذاری کودکان یکی از منابع مفید و قابل اطمینان برای شناخت ...  بیشتر
دین‌داری و جهانی شدن
3. دین‌داری و جهانی شدن
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 65-94

چکیده
  جهانی شدن عبارت است از «بسط جهان غریبه»؛ جهانی که از دیالکتیک میانِ «ذهنیت کنش‌گران جهان نزدیک» با «عینیت عناصری که از جهان دور آمده‌اند» شکل گرفته است. بسط جهان غریبه، عناصر جهان آشنا ...  بیشتر
واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی
4. واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 95-128

چکیده
  این پژوهش درصدد فهم فرهنگ یادگیری، به عنوان بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده، در فضای یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های ایران است. در این راستا، یک پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ فرهنگ یادگیری الکترونیکی ...  بیشتر
رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389
5. رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 129-158

چکیده
  بسیاری از متفکران اجتماعی مانند: وبر، آدلر، گیدنز و بوردیو بر رابطه بین سبک زندگی و هویت و نقش سبک زندگی بر شکل‌گیری هویت پرداخته‌اند. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مطالعه، تبیین مفاهیم سبک زندگی ...  بیشتر
بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتار‌های زیست محیطی
6. بررسی رابطه دانش زیست محیطی و رفتار‌های زیست محیطی
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 159-178

چکیده
  نخستین گام در تلاش برای ساختن جوامع پایدار کسب سواد زیست محیطی است (فریتیوف،1386). صاحب نظران مطالعات زیست محیطی نظیر بوردن و اسکتینو( 1979)، اسکان و هولزر(1990)، کایزر و همکاران(1999)، بایارد و جولی(2006) و نیز تانگلت ...  بیشتر
رمزگشایی‌های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان شناخت دلالت‌های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا
7. رمزگشایی‌های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان شناخت دلالت‌های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 179-204

چکیده
  این مطالعه به بررسی تجربه‌ی تماشای زنانه سریال ویکتوریا از شبکه فارسی وان می‌پردازد. این سریال که در سال 88 از محبوبیت قابل توجهی در میان زنان ایرانی برخوردار گشت، مجموعه‌ای است با انبوهی از بازیگران ...  بیشتر
تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون
8. تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، صفحه 205-224

چکیده
  در دوران تغییرات سریع امروز، رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون تأثیرات بسیار زیادی در انتقال ارزش‌ها و هنجارها به جامعه دارند. آن‌ها در حقیقت به عنوان ابزاری قدرتمند جهت الگو فرستی در جامعه مطرح می‌باشد. ...  بیشتر