فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران)
1. فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برنامه‌ریزی توسعه؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در ایران)
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 11-45

چکیده
  مقاله‌ای که در پی می‌آید با توجه به نقش‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه، به طرح مکاتب و رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه و جایگاه ICT در آنها می‌پردازد. این مقاله با ...  بیشتر
ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی
2. ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 47-76

چکیده
  این مقاله، بر آن است که مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی بدست دهد. منظور از سیاست‌های فرهنگی در این مقاله به طور خاص سیاست‌هایی است که از جانب دولت به صورت مکتوب و مصوب ارائه می‌شود تا زمینه‌ای ...  بیشتر
کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران
3. کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 77-120

چکیده
  چکیده: سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامه ریزی کلان است که فعالیت های فرهنگی، اجتماعی را در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سامان می دهد. اِعمال این سیاست ها از سطح قانون گذاری گذشته، به معنای نوعی اِعمال قدرت دولت ...  بیشتر
بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه
4. بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 121-144

چکیده
  این مقاله ضمن بحث درباره تمایز بین زبان و گفتار و اهمیت نقش زبان در مناسبات و تعاملات اجتماعی، زبان رسانه‌ها را مصنوع و غیرطبیعی دانسته که فعالان رسانه‌ای در شکل‌دهی و استفاده ابزاری از آن بسیار موثرند.   نگارندگان ...  بیشتر
نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان
5. نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 121-144

چکیده
  چشم اندازهای تاریخی و جاذبه های فرهنگی نقش مهمی در میزان جذب توریست فرهنگی به کشور دارد. پژوهش حاضر در صدد نشان دادن نقش این چشم اندازها و همچنین تسهیلات موجود در جذب توریست فرهنگی به ایران است. مدعای ...  بیشتر
تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران
6. تهدید ها و فرصتهای گردشگری زیارت در ایران
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 147-198

چکیده
  هدف گردشگری در وهله نخست بهبود روابط فرهنگی و درک تفاوتهای فرهنگی است . گردشگری مذهبی به عنوان یکی از قدیمیترین اشکال روابط فرهنگی بین اقوام و ملل ، از جمله پر رونق ترین گردشگری ها در زمان حاضر است . قدمت ...  بیشتر
بررسی میزان آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران
7. بررسی میزان آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 199-223

چکیده
  هدف این مقاله بررسی میزان  آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان سوم متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران است. بنابراین 365  دانش آموز از کل 7286 و 10 نفر از متخصصین فرهنگی در استان به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر
نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی
8. نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، صفحه 225-248

چکیده
  مقاله تحقیقی حاضر با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسی محیط زیست، به بررسی و مطالعه تجربی رابطه‌ی بین الگو یا پارادایم نوین زیست محیطی (The New Environmental Paradigm) و یکی از رفتارهای مسئولانه‌ی زیست محیطی یعنی مصرف ...  بیشتر