دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران
1. دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران

ابوعلی ودادهیر؛ امیرحسین صالحی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 13-34

چکیده
  با فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند، که ذیل تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند مطرح می‌شوند، این مسئله پدید می‌آید که ما‌به‌ازاهای فرهنگی این پدیده چه می‌تواند باشد؟ این مابه‌ازاها هنگامی مهم می‌شوند ...  بیشتر
وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور
2. وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور

سمیه توحیدلو؛ علیرضا ذاکری؛ محسن جعفری مقدم

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 35-56

چکیده
  در این مقاله تلاش شده تا وضعیت فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مطالعه شود. برای فهم این وضعیت، شاغلین ایرانی خارج از کشوری مورد مطالعه قرار گرفته اند که تجربه کار در ایران و غیر از ...  بیشتر
روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی
3. روایت‏شناسی سفرنامه‌ها کلاویخو: بازسازی زندگی روزمره در قرن هشت و نه خورشیدی

حمید عبداللهیان

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 55-74

چکیده
  این مقاله به رابطۀ تحلیلی بین اصول آکادمیک و رشته‌های ارتباطات و مطالعات فرهنگی و نسبت آنها با مطالعات انسان‌شناختی از جمله سفرنامه‌ها و بازمانده‌های تولیدات تاریخی قرون گذشته‏، از یک‌سو،‏ و ...  بیشتر
مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز
4. مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز

محمد تقی عباسی شوازی؛ مریم هاشم پور صادقیان

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 77-100

چکیده
  این پژوهش، با هدف مطالعۀ رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌ روابط خویشاوندی و دوستی در شهر شیراز انجام شده است. در این مقاله از نظریه مرزهای خانوادگی و نظریه فردگرایی شبکه ای مورد استفاده قرار گرفته­اند. ...  بیشتر
مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ
5. مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ

مهدی منتظرقایم؛ رویا حکیمی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 101-128

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعه توصیفی نقش توأمان قومیت و جنسیت در نحوۀ مصرف و دریافت سریال قهوۀ تلخ توسط زنان شهر سنندج می‌پردازد. علاوه بر این، تحلیل چگونگی شکل گرفتن گونه‌های متفاوت خوانش در میان مخاطبان و مطالعۀ ...  بیشتر
تجربۀ روایت شدۀ زنان از ساختار قدرت در خانواده
6. تجربۀ روایت شدۀ زنان از ساختار قدرت در خانواده

محمدرضا کلاهی؛ فاطمه شفیعی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 129-150

چکیده
  هدف این مقاله دستیابی به فهمی عمیق‌ از تجربۀ روایت شدۀ زنان، از ساختار توزیع قدرت در خانواده است. روش تحقیق، کیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته و تکنیک تحلیل داده‌ها، تحلیل ...  بیشتر
محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت
7. محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت

حمیده طائب؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد رضایی؛ محسن ایمانی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 151-172

چکیده
  این مقاله، به بررسی مفهوم مادری مبتنی بر سه رویکرد سنت‌محور، مدرن/ فمنیستی و اسلامی می‌پردازد. هرچند که مفهوم مادری در نگاه اوّلیه، ذهن را به سوی جنس مؤنث که حامل و زایندۀ فرزند است، رهنمون می‌کند، اما ...  بیشتر
تعامل و تقابل گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی فیلم «گوزن‌ها»
8. تعامل و تقابل گفتمانی نشانه‌شناسی گفتمانی فیلم «گوزن‌ها»

سید علی اصغر سلطانی؛ پویا مرشدی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 173-197

چکیده
  فیلم گوزن‌ها، ساختۀ مسعود کیمیایی در سال ۱۳۵۳، یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های ایران در حساس‌ترین روزهای این سرزمین در قرن اخیر بوده است. اکران این فیلم، حواشی بسیاری داشته که مهم‌ترین آن، آتش‌سوزی ...  بیشتر
شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر نقش دولت‌ها در روابط بین‌الملل (مطالعة موردی دولت‌های خاورمیانه)
9. شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر نقش دولت‌ها در روابط بین‌الملل (مطالعة موردی دولت‌های خاورمیانه)

ضیاءالدین صبوری؛ رضا سیمبر

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، صفحه 197-214

چکیده
  استفادۀ سیاسی از فناوری‌های نوین ارتباطی و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در روابط بین‌الملل در دهۀ اخیر، بیش از پیش باب شده است، از این رو، بررسی تأثیرات این امر، نه‌تنها برای پژوهشگران علاقه‌مند، ...  بیشتر