خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان
1. خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان

مهدی سلیمانیه؛ سارا شریعتی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ سید مهدی اعتمادی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  در این پژوهش، تلاش شده‌است تا با بررسی خودزندگینامه‌های حوزوی منتشرشده به زبان فارسی در سال‌های پس از ورود صنعت چاپ به ایران تا سال 1395 شمسی، آورده‌ها و وانهاده‌های این متون استخراج شده و با استفاده ...  بیشتر
گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)
2. گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)

یوسف خجیر؛ هادی خانیکی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی امکان و امتناع گفت وگو در فضای مجازی است. روش این پژوهش مرور سیستماتیک است که براساس آن 13 پژوهش مرتبط با موضوع از نظر امکان، امتناع و شرط تحقق گفت وگو در این فضا مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر
مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران»
3. مطالعه کیفی انگاره‌های ذهنی شخصی و خویشتن در میان دو تشکل دانشجویی «انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران»

سید سعیدرضا عاملی؛ منصوره حجاری

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  این مقاله به مطالعه انگاره‌های ذهنی شخصی بسیج و خویشتن انجمن اسلامی پرداخته است. افراد اغلب دیگران را براساس انگاره‌هایی که در ذهنشان از دیگری وجود دارد، درک می‌کنند و بر همین اساس سعی می‌کنند با دیگران ...  بیشتر
استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی
4. استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی

فرناز روزبان؛ حسین دامغانیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباس علی رستگار

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  محققین زیادی بر اهمیت ارتباطات سازمانی تاکید داشته اند و این مفهوم در حوزه های مختلف بررسی شده است؛ اما در سال های اخیر، ظهور و افزایش علاقه مندی به شبکه های اجتماعی، ارتباطات سازمانی را به عرصه جدیدی ...  بیشتر
مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای
5. مصرف و خوانش زنان تهرانی از سریال های نمونه ترکیه ای

مهدی منتظرقایم؛ رویا شریفی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از ماهواره و وجود کانال‌های سرگرم‌کننده و تفریحی و پخش سریال‌های خانوادگی (ژانر سوپ‌اپرا) در کشور گسترش یافته‌است. این امر در جامعه ایرانی هر چند به صورت غیررسمی، به بخش مناقشه‌برانگیزی ...  بیشتر
تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی
6. تولید فضای شهری بابلسر در دوره‌های قاجار و پهلوی

تقی آزادارمکی؛ مینو صدیقی کسمایی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  این مقاله کوشیده است تا با استفاده از مفاهیم و روش‌شناسی دیالکتیکی هانری لفور به بررسی تولید و تحولات فضای شهری بابلسر از دورة انعقاد معاهدة گلستان و ترکمنچای در دورة فتحعلیشاه تا پیش از وقوع انقلاب ...  بیشتر
نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر رامسر)
7. نقش رسانه های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر رامسر)

پروین خدادادی حدادان؛ علی جعفری

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  چکیده امروزه در جهان گردشگری سلامت به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی گردشگری محسوب می شود. توریسم درمانی یا همان توریسم سلامت اگرچه برای کشورها ارز آوری فراوانی دارد، اما به علت نبود همکاری بین بخشی در ...  بیشتر
مقایسه الگوی روزنامه نگاری حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه باختر امروز
8. مقایسه الگوی روزنامه نگاری حرفه ای و سیاسی با معیارهای نظری موجود در روزنامه باختر امروز

معصومه ستوده

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  فاطمی روزنامه‌نگار، در دورانی که هنوز بسیاری از مدیران روزنامه‌ها با قواعد حرفه‌ای کار آشنا نبودند ، باختر امروز را به عنوان موثر ترین روزنامه ایران در خلال سالهای 1328 تا 1332 منتشر کرد و میان گرایش های ...  بیشتر
مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران
9. مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران

سمیه باصری؛ مریم کریمی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  پوشاک سنتی یکی از مهمترین میراث فرهنگی می باشد که در ادوار مختلف تاریخی و فرهنگی ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. لباس همانند زبان می تواند هویت قومی، اجتماعی و جغرافیایی و منزلت اجتماعی ...  بیشتر
بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان
10. بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان

مریم سلیمی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ یونس شکرخواه

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، صفحه 0-0

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه‌های جهان بامطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در «گاردین» انگلستان است. در این تحقیق، از نظریه‌های «حوزه عمومی»، «استفاده و رضایت مندی» ...  بیشتر