فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1327
تعداد پذیرش 207
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 622
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 346

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 539
تعداد مشاهده مقاله 206363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125963
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 150 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 411 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 16 %