مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 718
تعداد پذیرش 186
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 250
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 118

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 649
تعداد مشاهده مقاله 343738
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 177900
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 26 %