فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
SABA KHOSRAVI دانشگاه تهران
حسین آجرلو عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
غلامرضا آذری ارتباطات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی، دانشکده ی علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه
هاجر آذری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
بهاره آروین دانشگاه تربیت مدرس
تقی آزادارمکی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مرضیه آزادارمکی استادیار دانشگاه
پیام آزادی روزنامه نگار
هادی آقاجان زاده دکتری
توکل آقایاری هیر هیئت علمی دانشگاه
عاطفه آقایی دانشگاه تهران
حسین ابراهیم آبادی مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
غلام حیدر ابراهیم بای سلامی دانشگاه تهران
سارا ابوطالب جولا دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا اجاق پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیده زهرا اجاق استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
اصغر احمدی مدیر گروه روان شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
علی احمدی دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف احمدی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
سعید ارکان زاده یزدی دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
زهرا اژئر دانشگاه شهید بهشتی
عباس اسدی دانشگاه علامه طباطبایی
آذر اسدی کرم مدرس دانشگاه
سید حسن اسلامی اردکانی استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب قم
احمدرضا اصغرپور ماسوله دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر اعتباریان دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان
سید مهدی اعتمادی دانشگاه تهران
شهلا اعزازی جامعه شناسی گروه اموزشی
محمدصادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
افسر افشار نادری مدرس دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه علمی کاربردی
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
رضا افهمی پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
وحید اقدسی ارتباطات خبرگزاری ایرنا
سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
محسن اکبری مدیریت، علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
پدرام الوندی دانشگاه علامه طباطبایی
آرمین امیر استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
امین امیرحسینی دانشگاه شهید بهشتی ره
پریسا امیری فرد دانشگاه پیام نور
احمد امین فرد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعیده امینی دانشگاه علامه
باقر انصاری
کامران اویسی عضو هیات علمی و استادیار گروه قرآن و متون دانشگاه معارف اسلامی
علی ایار مدرس مدعو گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
اصغر ایزدی جیران استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
اصغر ایزدی جیران گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد بابایی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
اسداله بابایی فرد کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی – دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه کاشان - گروه علوم اجتماعی، کد پستی: 8731753153.
سوسن باستانی استاد دانشگاه
تابان باغفلکی آموزش عالی دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد باغی دوست علم و فرهنگ
حسین باقری دانشکده علوم ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران
عمادالدین باقی پژوهشگر، نویسنده و مدرس آزاد
بهاره بخشی هیئت علمی
محیا برکت ارتباطات پژوهشگر
مهدخت بروجردی علوی دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بشیر گروه فرهنگ و ارتباطات-دانشکده فرهنگ و ارتباطات-دانشگاه امام صادق (ع)
مهری بهار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شاپور بهیان جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، ایران
محمد حسین بوچانی
داریوش بوستانی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
قدسی بیات ارتباطات استادیار گروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
قدسی بیات ارتباطات استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدصاحب بیانی کارمند بیمه آسیا
عبدالله بیچرانلو عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یوسف پاکدامن زندگی روزمره دانشجوی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی
شیوا پروائی دانشگاه تهران
عزت اله پوریان کارشناس- ایسپا
علی اکبر تاج مزینانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
محمد رضا تاجیک شهید بهشتی
منصوره تبریزی دانش آموخته دکترای جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه ترابی ارتباطات معاونت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده
سروناز تربتی استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران
علی تقوائی نیا عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج
ناصرالدین علی تقویان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
معصومه تقی زادگان عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمیه توحیدلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
افسانه توسلی استاد گر.ه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا
علیرضا ثقه الاسلامی استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات- گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات -پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
حیدر جانعلی زاده استادیار گروه علوم اجتماعی مازندران
فاطمه جعفرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پریوش جعفری دانشیار/دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
علی جعفری استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد ادبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل. ایران
بهرام جمالی استادیار گروه موسیقی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گپلان
علی جنادله دانشگاه
محمدرضا جوادی یگانه دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
فاطمه جواهری جامعه شناسی گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیر حاتمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سید روح الله حاج زرگرباشی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی
علی حاجلی پژوهشگر
ابراهیم حاجیانی معاون پژوهشی
زهرا حداد دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
آرش حسن‌پور علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
مهدی حسین آبادی استاد مدعو دانشگاه پیام نور
محمد عثمان حسین بر گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حاتم حسینی گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بو علی سینا، همدان
روح الله حسینی عضو گروه مطالعات اروپا و مدیر بخش مطالعات فرانسه
مجید حسینی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علیرضا حسینی پاکدهی دکتری علوم ارتباطات و رسانه، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا حسینی دانا گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
مجید حسینی زاد دانشگاه تهران
نفیسه حمیدی دانشجوی دکتری و دستیار تدریس/ دانشگاه استونی بروک
آرش حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
اسد خالدی مدرس دانشگاه فرهنگیان
کمال خالق پناه
علی خالق خواه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
کریم خان محمدی هیات علمی دانشگاه باقر العلوم و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات
هادی خانیکی مدیر مسئول
یوسف خجیر هیات علمی و مدیرگروه ارتباطات دانشگاه سوره
رها خرازی آذر رئیس دپارتمان علوم ارتباطات و رسانه ها و مطالعات جامعه شناسی - واحد الکترونیک دانشگاه آزاد استادیار و هیات علمی علوم و تحقیقات تهران
گیتی خزاعی پژوهشگر
نسترن خواجه نوری استاد ارتباطات دانشگاه تهران مرکز
عباس خورشیدنام جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
غلامرضا خوش فر گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایزان.
علی داوری عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فریبرز درتاج روانشناس بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی درویشی
منیژه دشتبان
مانا دشتگلی هاشمی دکتری فرهنگ و ارتباطات
داود دعاگویان عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
ابوالفضل دلاوری
زهره دهدشتی شاهرخ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
محمد رضا دهشیری دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
علیرضا دهقان دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران
بهناز دوران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علیرضا ذاکری جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سعید ذکایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب راثی تهرانی دانشکده علوم ارتباطات
نادر رازقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
کرامت الله راسخ دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد، واحد جهرم
اعظم راودراد معاون پژوهشی
سید علی رحمان زاده استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق
جبار رحمانی هیات علمی
علی رحمانی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد بابل
داریوش رحمانیان هیئت علمی تهران
محمد مهدی رحمتی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
ماریا رحیمی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ایلام
عباس علی رستگار دانشیار مدیریت رفتار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان
محمدعلی رستمی نژاد استادیار دانشگاه بیرجند
محمدرضا رسولی عضو هیئت علمی
علی رشیدپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
احمد رضایی عضو هئیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازنداران
محمد رضایی دانشگاه تربیت مدرس
حسن رضایی بحراباد دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید علی محمد رضوی دانشکده صدا و سیما قم، دانشگاه صدا و سیما تهران
کمال رضوی دانشگاه بهشتی تهران، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، متخصص حوزه جامعه شناسی روحانیت و مرجعیت
جلال رفیع فر گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگا تهران
علی احمد رفیعی راد دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی رمضانی هیات علمی دانشگاه
محمود رنجبر زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
علی روحانی دانشکده علوم اجتماعی یزد
محمد روزخوش جامعه شناسی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
بهروز روستاخیز مطالعات فرهنگی استادیار مردم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران
طاهر روشندل اربطانی
کبری روشنفکر استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدابوالحسن ریاضی سازمان امور دانشجویان/ معاون سازمان
مرضیه زارع دانشجوی دانشگاه الزهرا
داود زارعیان
مریم زارعیان
زرین زردار
بهار زند رضوی
بهنام زنگی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد ساسانی دکتر فرهاد ساسانی دانشیار زبانشناسی تخصص نشانه شناسی تحلیل گفتمان
منصور ساعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالرضا سبحانی عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران
بتول سبزه استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران
امیر عبدالرضا سپنچی
یونس سخاوت دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسن سراج زاده
فرهاد سراجی هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن سلاجقه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان .ایران
سید علی اصغر سلطانی رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم
محمد سلطانی فر گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات. تهران
مجید سلیمانی ساسانی ارتباطات استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران
مهدی سلیمانیه مدیر گروه نظرسنجی و افکارسنجی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
محمدمهدی سمتی استاد دانشگاه نورسن الینویز
سید محمد علی سید حسینی مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال
علی شاکر ارتباطات روزنامه‌نگار/همشهری
محسن شالباف علوم اجتماعی علوم سیاسی، علوم اجتماعی، دانشگاه آریزونا شمالی، فلگ استف، آمریکا
سمیه شالچی
احسان شاه قاسمی
نیره شاه محمدی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برتامه ریزی آموزشی
تهمینه شاوردی گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی
معصومه شجاعی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران
نیما شجاعی باغینی دانشگاه علامه طباطبائی
آسیه شریعتمدار گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
زینب شریفی مشاور
سید مهدی شریفی استادیار
نفیسه شریفی پژوهشگر پسادکتری گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محیا شعیبی معاونت اجتماعی شهرداری
حمید شفیع زاده مرکز تحقیقات استراتژیک
سمیه سادات شفیعی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عالیه شکربیگی دانشگاه ازاد
علی شکوری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صدیقه شکوری راد مرکزمطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
حسین شکوهی فر دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی
مرتضی شمس پژوهشگر/صدا و سیما
مجید شمسه افکار سنجی
محمد شهبا گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
پرویز شهریاری استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
عبدالوهاب شهلی بر دکتری
ملیحه شیانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی شیخ مهدی عضو هیات علمی گروه سینما و انیمیشن،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.
طهمورث شیری دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
حسین صادقی عضو هیئت علمی، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران
رسول صادقی دانشگاه تهران
علیرضا صادقی دکترای جامعه شناسی توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صادق صالحی استادیار جامعه‌شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران
شاهو صبار ارتباطات دانشکده مطالعات جهان
زهیر صباغ پور مدیرکل روابط عمومی و دانشگاه جهاددانشگاهی
بهرنگ صدیقی ارتباطات دانشگاه کانادا
ربابه صدیقی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران، ایران
فاطمه صفری علوم اجتماعی
سیاوش صلواتیان دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
رضا صمیم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی
نادر صنعتی شرقی استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مشهد
ماندانا صنیعی استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حمیده طائب دانشجوی دکتری مطالعات زنان/ دانشگاه تربیت مدرس
حامد طالبیان پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
آرین طاهری دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
نسرین طباطبایی حصاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد صادق طلوع برکاتی دانشگاه تربیت مدرس
وحید طلوعی دانشگاه تورنتو
غلامرضا ظریفیان
حمید عابدی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
محبوبه عارفی عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی تهران
مریم عالم زاده مطالعات فرهنگی پست دکتری امریکا
اسماعیل عالی زاد عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید عباداللهی چنذانق گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محمد تقی عباسی شوازی عضو هیئت علمی
حمید عبداللهیان دانشگاه تهران
علیرضا عبداللهی نژاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
مهرداد عربستانی گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
میترا عظیمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدوحید عقیلی رئیس دانشکده خبر دانشگاه آزاد واحد مرکز
زهره علیخانی دکتری ارتباطات
فردین علی خواه
مسعود علیدادی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
رحمان علیزاده ارتباطات استادیار علوم ارتباطات دانشگاه گلستان
امیررضا علیزاده مجد گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،قزوین، ایران
ناصرالدین غراب هیئت علمی، دانشگاه علم و فرهنگ
فریبا غروی منجیلی گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
فرزاد غلامی ارتباطات استادیار مطالعات ارتباطی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
احمد غیاثوند دانشگاه علامه طباطبایی
نعمت الله فاضلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زینب فاطمی امین گروه علوم اجتماعی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا فتحی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری, پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد مهدی فتوره چی قائم مقام موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران
مقصود فراستخواه عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
سعید فرامرزیانی عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی فرجی
میثم فرخی
فرزام فرزان عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
علیرضا فرزین
ساحل فرشباف
زهرا فرضی زاده
مهدی فرقانی هیئت علمی دانشگاه علامه
رائد فریدزاده گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
حامد فلاح تفتی استادیار دانشگاه علم و هنر یزد
مجید فولادیان
مژگان قاسمعلی مدرس/ دانشگاه
یارمحمد قاسمی عضو علمی دانشگاه
علیرضا قبادی
مهدی قدیری مدیر پژوهشی در سازمان صدا و سیما
اکرم قدیمی مدیرگروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی قرطاسی
عباس قنبری
سلیم کاظمی دانشگاه محقق اردبیلی
عباس کاظمی
افسانه کامران استادیار
لیدا کاووسی عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری/دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا کرکه nhka'hi
حسین کرمانی دانشگاه تهران
محمدتقی کرمی مطالعات زنان علامه طباطبایی
مهدی کروبی تهران. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری. مدیر گروه مدیریت جهانگردی
علی کریمی مله عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
خدیجه کشاورز گروه مطالعات زنان. پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم. ایران. تهران
حسین کلانتری
عبدالحسین کلانتری گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا کلاهی عضو گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
مسعود کوثری دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی
حامد کیا دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
علی اصغر کیا مدیر گروه دانشگاه علامه طباطبایی
اصغر کیوان حسینی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
علی گرانمایه پور دانشگاه آزاد
مجتبی گنجعلی استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
محمد گنجی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
عبدالله گیویان
سمیه لبافی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
مهدی لبیبی دانشگاه آزاد
مژده ماهرخ مقدم ارتباطات علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
جمال محمدی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کردستان
نریمان محمدی دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه/ دانشگاه اصفهان
احمد محمودی مطالعات فرهنگی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
بهارک محمودی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
فتانه محمودی عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
حمیدرضا مدقق سردبیر علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر
همایون مرادخانی هیات علمی
شیوا مرادی استاد
علی مرادی جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.
یعقوب مرادیان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
راحله مرتضی حسینی دانشگاه خوارزمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتضی مردیها مطالعات فرهنگی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
داریوش مطلبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
افسانه مظفری گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مسوول مکاتبات)
سمانه معظم
مرتضی منشادی عضو هیت علمی گروه علوم سیاسی داشنگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد مهدی زاده استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ارتباطات
شراره مهدی زاده مطالعات فرهنگی دانشگاه الزهرا
جمال الدین مهدی نژاد دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
داوود مهرابی
مقداد مهرابی دانشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات وی کیم وی نانیانگ سنگاپور NTU, WKWSCI school
مجید موحد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
احسان موحدیان
میثم موسایی
زهرا موسوی خامنه صنایع دستی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
صلاح الدین مولانایی هیات علمی رسمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان- عضو مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان
حمیده مولایی
محمد مهدی مولایی دکتری ارتباطات دانشگاه تهران
سمیه مومنی دانشجو دکتری دانشگاه تهران
مجید رضا مومنی استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ندا میلانی
احمد نادری
عباس ناصری طاهری مدیرکل امور بین المل سازمان صدا و سیما
سید حسین نبوی
محمود نجاتی حسینی
امیلیا نرسیسیانس گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
زهرا نژادبهرام سعادت آباد بلوار 24 متری کوجه اول غربی شماره 12 طبقه سوم شرقی
آرش نصراصفهانی اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران
فاطمه نصراصفهانی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اکبر نصرالهی استاد مدیریت رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز
روح اله نصرتی هیئت علمی گروه انسانشناسی و معاون اداری و مالی دانشکده
داود نعمتی انارکی عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسمای جمهوری اسلامی ایران
نهال نفیسی
سید رضا نقیب السادات دانشگاه علامه طباطبایی
مریم نهاوندی
مرتضی نورمحمدی
فاطمه نوری راد مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علمی کاربردی رسانه
محسن نوغانی ارتباطات دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محسن نیازی استاد دانشگاه کاشان
مریم نیامی دانشگاه آزاد اسلامی
لیلا نیرومند ارتباطات استادیار و عضو هیئت علمی، واحد تهران‌شرق، دانشگاه آزاد اسلامی
شهرزاد نیری دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا نیکخواه ابیانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
علیرضا نیکویی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
شهناز هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی
حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبائی
نجمه وکیلی مدیر گروه مشاوره و فلسفه تعلیم تربیت،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،ایران
سیده راضیه یاسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سبحان یحیائی استادیار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
فریبا یزدخواستی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
امیر یزدیان استاد
سید مهدی یوسفی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

داوران

از اینکه زحمت داوری مقاله برای فصلنامه «مطالعات فرهنگی و ارتباطات » را پذیرفتید بسیار سپاسگزاریم. ضمن تشکر از همراهی و همکاری دلسوزانه شما داوران محترم این فصلنامه تلاش دارد با افزایش کیفیت همه جانبه مقاله‌های منتشر شده نیز بتواند به غنای مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سطح بین‌المللی نیز بیفزاید.

داوری تخصصی فرایندی است که  از طریق آن مقالات وصول شده به فصلنامه توسط متخصصان حوزه مربوطه داوری و ارزیابی می‌شود. در این فرایند داوران نقاط ضعف و قوت مقاله را به صورت توضیحات و ذکر مصادیق آن در متن، برای نویسنده و سردبیر ارسال می‌کنند. این توضیحات و ارزیابی به سردبیر کمک می‌کند تا بهتر بتواند در پذیرش مقاله برای انتشار و یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری نماید. توضیحات داوران برای نویسندگان مقاله بسیار ارزشمند است. چرا که با ذکر نقاط ضعف و قوت مقاله، نویسنده می‌تواند مقاله خود را جهت رسیدن به مرحله انتشار ارتقا دهد. داوران، نقاط ضعف مقاله را ـ که مانع از نشر مقاله می‌شود ـ مشخص می‌کنند. شاید داوری تخصصی نارسایی‌هایی هم داشته باشد اما در حال حاضر بهترین و استانداردترین شیوه برای تشخیص کیفیت مقاله و فصلنامه است.

ما به شما داوران محترم اطمینان داریم و می‌دانیم که داوری‌ها به‌موقع، عادلانه، عمیق و با دقت و با حفظ حقوق نویسندگان و حفظ تعهداتی که در برابر نویسندگان داریم، داوری خواهد شد. همینجا هیئت تحریریه و سایر دست‌اندرکاران فصلنامه از زحمات دلسوزانه شما و زمان ارزشمندی که برای داوری صرف می‌نمایید کمال تشکر را دارد و امید است مواردی که در ادامه می‌آید در داوری به موقع و موثر مقاله‌های وصول شده به این فصلنامه مفید واقع شود.

 

مسائل اخلاقی

داوری به موقع: خواهشمند است طوری برنامه‌ریزی کنید تا در طول 14 روز، داوری مقاله و تکمیل فرم مربوطه به اتمام برسد. در صورتی که به زمان بیشتر نیاز دارید و یا قادر به داوری مقاله نیستید، فورا به دفتر فصلنامه اطلاع دهید تا در صورت لزوم از داور دیگری دعوت شود.

حفظ محرمانگی: هر مقاله‌ای که برای داوری ارسال می‌شود یک سند محرمانه است و تا زمان انتشار نیز به صورت محرمانه باقی می‌ماند. خواهشمند است مقاله را به کسی نشان نداده و عقیده خود را در مورد آن به کسی ابراز نفرمایید. در صورتی که نظرتان بر آن است که همکاران دیگر برای داوری مقاله ارجح‌تر هستند، آن را  شخصا به آن همکار محترم انتقال ندهید و اجازه دهید تا این کار از طریق دفتر فصلنامه و با کسب اجازه آن همکار محترم صورت گیرد. از آنجا که مشخصات داور برای نویسندگان نیز کاملا محرمانه است، اطمینان حاصل کنید که توضیحات شما که در فایل مقاله درج شده است، بدون ذکر نام باشد. از دفتر فصلنامه نخواهید که هویت نویسنده را برای شما فاش کند. این فصلنامه برای تمامی داوران که جزو جامعه علمی کشور هستند ارزش و احترام قائل است و از افشای هویت نویسندگان تا زمان انتشار مقاله معذور است.

عدالت و بی‌طرفی: در صورتی که نقاط ضعفی در مقاله وجود دارد، به نقد نقاط ضعف مقاله بپردازید نه نقد نویسنده. واژه‌های ناخوشایند در داوری باعث می‌شود که خواننده به بی‌طرفی شما مشکوک شود؛ در نتیجه، حتی اگر نقدهای شما به‌جا و سازنده باشد، پذیرش آن از سوی نویسنده سخت خواهد شد. توضیحاتی که مربوط به نویسنده است باید او را متقاعد کند که: ۱. شما تمام مقاله را با دقت مطالعه نمودید؛ ۲. نقد شما کاملا به‌جا و بی‌طرفانه است؛ و ۳. شما در حوزه علمی مقاله متخصص و برای داوری آن واجد شرایط بودید. در صورتی که در جلب اعتماد نویسنده و برانگیختن حس سپاسگزاری او در داوری مقاله موفق نباشید، ممکن است زحمات شما در داوری به هدر برود.

تقلب یا سرقت علمی: در صورتی که مقاله مشکوک به تقلب و یا سرقت علمی است،  لطفا آن را با ذکر منبع و جزپیات لازم به سردبیر اطلاع دهید.

فریب: تشخیص فریب در مقاله بسیار سخت است، اما در صورتی که مشکوک بودید که یافته‌ها و داده‌های مقاله واقعی و صحیح نیست، این نگرانی خود را با سردبیر در میان بگذارید.

تضاد منافع: در صورتی که احساس می‌کنید نمی‌توانید یک داوری بی‌طرف انجام دهید، هر چه سریع‌تر مقاله را بدون داوری برگردانید و علت عدم داوری را به اطلاع سردبیر یا دفتر فصلنامه برسانید. در صورتی که قلم نویسنده و یا سازمانی را که مقاله مربوط به آن سازمان می‌شود را شناختید و می‌دانید که این موضوع در داوری شما موثر خواهد بود و داوری بی‌طرف نخواهد بود، باز مقاله را با ذکر دلیل و بدون داوری و به صورت محرمانه برگردانید.

 

نگارش گزارش داوری

به هنگام داوری با در نظر گرفتن موارد زیر نظر تخصصی خود را اعلام فرمایید.

1. ارزیابی در نحوه ارائه مقاله

عنوان: آیا عنوان مقاله مناسب است؟ آیا به اندازه کافی خلاصه، شفاف و بیان کننده محتوای اصلی مقاله هست؟

چکیده: آیا چکیده منسجم و آینه تمام نمای مقاله هست؟ آیا اطلاعات و یافته‌های اساسی و مهم مقاله در چکیده گنجانده شده است؟

منابع: آیا از منابع مناسب، کافی و روزآمد در مقاله استفاده است؟ یک مقاله باید تقریبا سی منبع و بیشتر داشته باشد. آیا تمامی منابع ذکر شده در متن در بخش منابع نیز آمده است؟

ساختار و تعداد صفحات: آیا ساختار کلی مقاله به طور منسجم و یکپارچه نوشته شده است؟ آیا حداقل و حداکثر لازم در تعداد صفحات برای مقاله رعایت شده است؟

منطق: آیا مقاله به طور شفاف و صحیح نوشته شده است؟ و آیا مقاله دارای استحکام منطقی می‌باشد؟

شکل‌ها نمودارها و جداول: آیا شکل‌ها، نمودارها، و جداول به شکل شفاف و صحیح ارائه شده است؟

ترجمه انگلیسی چکیده: آیا واژگان و گرامر انگلیسی مورد استفاده  در چکیده انگلیسی به اندازه کافی خوب و صحیح نوشته شده است و فحوای علمی مقاله را به طور صحیح برای خوانندگان انگلیسی زبان می‌رساند؟

2. ارزیابی در کیفیت مقاله

نوآوری و اصالت: آیا مقاله جدید و اصیل است و نکته‌ای برای اضافه کردن به دانش موجود را دارد؟

اهمیت و تاثیر: آیا نتایج اراپه شده دارای اهمیت و تاثیر هستند و در پیشرفت زمینه مورد مطالعه مقاله موثر است؟ آیا احتمال دارد که این مقاله در آینده مورد ارجاع دهی دیگر نویسندگان و محققان در آینده قرار بگیرد؟

پیشینه تحقیق: آیا چارچوب نظری مقاله به نحو شایسته بیان شده است؟ آیا مفهوم مرکزی مقاله به طور شفاف توضیح داده شده است؟ آیا منطق پشت فرضیه متقاعدکننده است؟ آیا ادبیات تحقیق به طور مناسب در مقاله منعکس شده است یا برخی منابع مهم از قلم افتاده است؟

روش: آیا نمونه‌ها و متغیرهای فرضیه درست بکارگرفته شده است؟ آیا شیوه جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک‌های تحلیلی به کار گرفته شده یکسان است؟ آیا مقاله دارای اعتبار درونی و بیرونی است؟ آیا تکنیک‌های تحلیلی‌ برای نظریه و سوالهای تحقیق مناسب است؟ و آیا به طور صحیح استفاده شده است؟

خطا: آیا خطایی در تکنیک، حقیقت و محاسبه و تفسیر اطلاعات وجود دارد؟

همپوشانی:‌ آیا یافته‌ها و داده‌های این مقاله با مقاله‌های منتشر شده یا در حال انتشار دیگری همپوشانی دارد؟ اگر اینطور است، جزئیات آن را ذکر فرمایید.

3. جمع‌بندی و نمره‌گزاری نهایی

علاوه بر توضیحات و کامنت‌ها، طبق آیتم‌های کمّیِ مشخص شده در فرم داوری، امتیازی را بین 0 تا 100 برای مقاله اختصاص دهید. مقاله‌هایی که امتیاز بالای 70 کسب می‌کنند در ردیف انتشار قرار خواهند گرفت.

بعد از مطالعه و تکمیل فرم داوری و نمره‌گذاری آن، یکی از موارد کلیدی زیر را برای سردبیر مشخص کنید.

پذیرش: در صورتی که مقاله با همان کیفیت فعلی برای چاپ مناسب باشد.

پذیرش با ویرایش جزئی: در صورتی که مقاله  با برخی اصلاحات جزئی قابل پذیرش باشد. لطفا تغییرات لازم را برای نویسنده در بخش مربوطه ذکر نمایید.

پذیرش با ویرایش کلی: در صورتی که مقاله تغییرات اساسی همچون گسترش تحلیل داده‌ها، بهبود پیشینه تحقیق و یا بازنویسی بخش‌هایی از مقاله نیاز داشته باشد.

رد: در صورتی که مقاله مناسب انتشار در این فصلنامه نباشد و به لحاظ محتوایی، اصلاحات اساسی و بنیادی نیاز داشته باشد به‌طوری که قابل ارائه در فصلنامه نباشد.

 

برخی نکات دیگر در نگارش گزارش داوری

درج نکات توضیحی روی اصل مقاله

در صورتی که قصد دارید بر روی مقاله به عنوان بخشی از داوری، کامنت درج نمایید، بعد از درج کامنت‌ها، آن را در حالت review قرارداده و سپس بارگزاری نمایید و دقت نمایید که اسم شما در کامنت‌ها مشهود نباشد.

توضیحات برای نویسندگان

ایده مرکزی مقاله و نقاط ضعف و قوت آن را برای انتشار ذکر نمایید.

پیشنهادها و کامنت‌های شما برای نویسندگان باید سازنده مفید باشد تا آنها بتوانند کیفیت علمی و ارائه مقاله خود را بهبود بخشند.

توضیحات خود را، چه مثبت و چه منفی، با ذکر مصادیق و شواهد و ارجاع به متن همراه کنید. به خاطر داشته باشید که داوری بدون توضیحات و ذکر نقاط ضعف و قوت و شواهد آن، به نسبت داوری غنی و مشروح، تاثیر بسیار کمتری دارد. چرا که داوری مشروح و با ذکر جزئیات لازم، مستند و قابل دفاع خواهد بود.

در صورت رد مقاله، دلایل خود را مرقوم نمایید. آن دلایل برای نویسنده ارسال خواهد شد.

برای کوتاه کردن زمان از وصول مقاله تا نشر، لازم است داوران تلاش کنند حتی‌الامکان تعداد رفت و برگشت مقاله بین نویسنده و داور را به حداقل برسانند. توصیه می‌شود در آماده کردن گزارش داوری، تمام موارد مهم را در اولین گزارش داوری خود ذکر نمایید.

توضیحات برای سردبیر

اگر مقاله را برای انتشار پذیرش نمودید به طور خلاصه اهمیت و نوآوری مقاله و شایستگی آن برای انتشار را برای سردبیر ارسال نمایید.

در صورت رد کردن مقاله، توضیح مختصری از دلایل رد مقاله را بنویسید.

آن دسته از توضیحاتی که محرمانه است و یا نیاز به اطلاع نویسنده نیست برای سردبیر ارسال می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه تقلب علمی، تضاد منافع و ... باید در این بخش برای سردبیر ارسال شود.

 

مقاله‌های اصلاح شده

وقتی نویسنده در پاسخ داوران مقاله خود را اصلاح می‌کند، از آنها درخواست می‌شود که لیستی از تغییرات انجام شده و سایر توضیحات خود را برای ارسال به داور تهیه کنند. این نسخه اصلاح شده مقاله در صورت امکان برای داور برگردانده می‌شود تا با مشاهده تغییرات انجام شده نظر خود را مبنی بر تایید یا عدم تایید اعلام کند. در این قسمت نیز بین 0 تا 100 نمره‌ای برای مقاله اختصاص دهید.